Betalingbetingelser

1. Når du er tilmeldt en uddannelse, kursus eller foredrag, får du en bekræftelse på mail og en faktura med en betalingsfrist, som du bedes overholde. For sen betaling pålægges gebyr på 100,- og renter.
 
2. Har du fået ratebetalinger til længerevarende forløb, bedes du overholde fristerne, da det ellers er ekstra arbejde for mig.
For sen betaling pålægges gebyr på 100,- og renter.
 
3. Indbetalte beløb kan ikke refunderes, men jeg er til at snakke med - fx hvis man bliver syg og gerne vil på næste hold, når man er rask igen.

4. Der er mødepligt. Er man tilmeldt et længere kursusforløb og bliver syg, prøver vi at finde en erstatningsdag eller rykker rundt. Det er muligt, fordi det er små, intensive hold. Det skal dog kunne passe alle elever. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må man selv læse op, eller bestille enetimer. Der gives ikke refusion ved sygdom eller udeblivelse uanset årsag.

5. Såfremt en elevs konduite - i ord eller handling - ødelægger det for andre, kan bortvisning finde sted. Skolepenge refunderes ikke.
 
 6. Skulle et hold mod forventning ikke blive til noget, overføres depositum til kommende holdstart efter aftale.
  
7. Ved tilmelding accepterer du samtidig disse betingelser.
 
Priser og betaling i øvrigt er angivet ud for de respektive uddannelser og kurser.
Center for Livskraft | Bråddenhøjvej 16, Hvorslev, 8860 Ulstrup - DK