Betaling

 Når du er tilmeldt en uddannelse, kursus eller foredrag, får du en bekræftelse på mail og en faktura med en betalingsfrist.
Har du fået ratebetalinger til længerevarende forløb, bedes du overholde fristerne, da det ellers er ekstra arbejde for mig.
 
1. Indbetalte beløb kan ikke refunderes, men jeg er til at snakke med - fx hvis man bliver syg og gerne vil på næste hold, når man er rask igen.

2. Der er mødepligt. Er man tilmeldt et længere kursusforløb og bliver syg, prøver vi at finde en erstatningsdag eller rykke rundt. Det er muligt, fordi jeg kun kører hold med maks 8 elever ad gangen. Det skal dog kunne passe alle elever. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må man selv læse op, eller bestille enetimer, der koster 900,- (90 min)

3. Såfremt en elevs konduite - på fysisk eller spirituelt plan - i undervisningen ødelægger det for andre, kan bortvisning finde sted.
Skolepenge refunderes ikke.
 
 
4. Skulle et hold mod forventning ikke blive til noget, bliver depositum/betaling overført til næste holdstart efter aftale.
 
 
5. Ved tilmelding accepterer du samtidig disse betingelser.
 
Priser og betaling i øvrigt er angivet ud for de respektive uddannelser og kurser.
Center for Livskraft | Bråddenhøjvej 16, Hvorslev, 8860 Ulstrup - DK