Image

Fakta og evidens for homøopatisk medicin

Skolen har produceret et optaget webinar, der samler op på forskningsresultaterne og præsenterer en helt ny forståelse for homøopatiens virkning. Det koster 150,- at blive koblet på webinaret. (Udløber 1. september 2024 - og kan efter tilgang ses mere end en gang frem til 1. sep.24)
Undertegnede kan også hyres til at komme ud og holde webinaret som et fagligt foredrag for fagpersoner.
Kontakt mig for yderligere info, via punktet kontakt.

Artiklen her er mere et sammendrag af kilder til den forskning, der er intensiveret indenfor de seneste 20 år:

Siden de gamle græske læger og i nyere tid den tyske læge Hahnemanns studier om homøopatisk medicin, er alle erfaringer fra homøopatiske læger verden over blevet neskrevet. Det er på dette fundament for nysgerrighed og søgen efter viden, at homøopatiske selskaber, foreninger, hospitaler og læger de seneste 20-30 år har søgt at påvise homøopatiens virkning gennem moderne videnskabelige metoder:

1. Dobbelte placebo forsøg, indsamling af data fra to grupper, hvor den ene gruppe får medicinen og den anden får et placebo, altså et uvirksomt stof.

2. Indsamling af data fra homøopatiske brugere og forsøg verden over. Vi kan kalde det erfarings-indsamling.

3. Laboratorieforsøg og målinger af medicinens frekvens.

4. Homøopatisk medicins effekt på dyr og planter.

Men alt dette sker ikke i Danmark. Data er indsamlet fra andre europæiske lande som Frankring, Schweitz, England og Italien m.fl.
Det er skolens hensigt, at enhver der ønsker at dykke ned i homøopatiens baggrund og i de undersøgelser, der er lavet, bør have mulighed for det. Derfor drager skolen ikke her på siden offentlige konklusoner, - for det må man ikke i dette land - men nøjes med at henvise til diverse uden!landske selskaber, læger og hospitaler samt forsikringsselskabers undersøgelser af homøopati.
Derfra må enhver søge selv - og drage egne konklusioner.
Siden her med links bliver løbende opdateret.

God jagt!

Søgning