Selvstudieforløb - moderne homøopati

Nu kan du tage grundforløbet til homøopatisk vejleder i moderne homøopati –

baseret på hjemmestudier i dit eget tempo


Du får:

Intro (På Moodle on-line undervisningsplatform, á ca. 30 min) – 1 til hvert emne/modul. Her får du en introduktion til emnet og oversigt over, hvad du skal læse, forstå og kende til, før du kan besvare den tilhørende hjemmeopgave.  Kompendium og øvrigt undervisningsmateriale til selvstudierne sendes ikke på mail, men er uploadet i Moodle til dig under hvert emne. Her vil også være links til andet, relevant fagligt, materiale, hvoraf noget kan være på engelsk.  Hjemmeopgaven til hvert emne/modul skal være bestået, før der åbnes for næste emne-modul.

Du får ved tilmelding og betaling tilsendt brugernavn og midlertidigt password. Du underskriver en klausul om ikke at videresende eller dele materialet, da det er fortroligt.

8 hjemmeopgaver: Hjemmeopgaverne skal besvares skriftligt og sendes/afleveres på mail. Du kan skrive dine opgaver i Word eller et andet brugbart tekstprogram.

Du får hver afleveringsopgave rettet og sendt retur på mail med fyldestgørende, konstruktive kommentarer, så du kan bruge det til din videre læring.

1-1 on-line live møder med din lærer: Du får undervejs, inkluderet i prisen, 6 gange 1-1 on-line møde à 60 min. med din lærer, hvor du får feed-back og lejlighed til at stille spørgsmål. De 2 af timerne er reserveret til gennemgang af midtvejstest og afsluttende test.

Der er mulighed for at tilkøbe ekstra 1-1 timer til 500,- for 60 min. Tidspunkterne for live-møde aftales undervejs.

Midtvejstest og afsluttende test: De uploades i Moodles on-line undervisningsplatform til dig, hvorfra du kan udskrive dem, besvare og fotokopiere/fotografere besvarelserne, som derpå sendes til skolen.

Hovedopgave: 1-1 live møde, hvor hovedopgaven trækkes. (maks 30 min)

Opgaven rettes både af lærer og censor.

Forløbets tidsmæssige ramme: Du kan selv bestemme farten, men aht. indlæringen kræver skolen, at de første 11 moduler skal være bestået før 12 måneder fra start og skal fordeles balanceret over tidsrammen. Derefter skal afsluttende test og hovedopgave skrives og være bestået indenfor 2 måneder. (undtaget i månedsberegningen er juli og december)

Prisen for forløbet er: 9.400,- 

Altså lige under halv pris ift. uddannelsen med skemalagt undervisning.

Skolen tilbyder dette frie, fleksible og billigere forløb under forudsætning af, at uddannelsen er betalt i løbet af ca. 3 måneder fra start efter flg. betalingsplan:

 Depositum for tilmelding og opstart:  2500,-  fulgt af tre månedlige rater på hver 2300,-

Eller fuld betaling ved tilmelding: 9000,-

Der er ikke moms på denne uddannelse. Ved frafald gives ikke refusion, men det er ved force majeure, sygdom og lignende muligt at udskyde tidsrammen for færdiggørelse af uddannelsen.

Indholdet er fagligt det samme som uddannelsen med fremmøde og skema, men du skal selv læse og forstå og får det ikke formidlet yderligere gennem personlig lærer-undervisning.

  Yderligere fagligt krav: Det meste materiale er på dansk, men noget fagligt materiale er på engelsk. Du skal derfor kunne læse og forstå engelsk.

Øvrigt:

Der gælder for dette forløb udover det her nævnte de samme regler for uddannelsen med personlig undervisning (se skolens webside), og her vil jeg kort ridse det vigtigste op:

Yderligere aftalte og ønskede timer med lærer afregnes med 500,-/time.

Du får et certifikat og eksamensbevis, når forløbet er bestået med mindst 70% rigtige besvarelser for midtvejstest og afsluttende test, alle hjemmeopgaver samlet er bestået efter 7-skalaen og hovedopgaven er bestået efter 7-skalaen.

Eventuelt ikke- beståede hjemmeopgaver skrives om, og rettes for et ekstragebyr på 200,- Vi aftaler i det tilfælde, hvad der er brug for, ekstratimer 1-1 til 500,- pr time, eller andet fagligt materiale, der skal studeres en ekstra gang før gen-aflevering.

Hvis hovedopgaven ikke kan bestås (det vurderer jeg lynhurtigt), kan den skrives om og rettes for et ekstragebyr på 500,-

I det hele taget er det skolens ønske og mål at hjælpe enhver elev så godt og så fagligt dygtig gennem uddannelsen som overhovedet muligt.

 

Kh

Dorthe

Image

Søgning