Nyhedsbrev

Jeg udsender nyhedsbrev via min webside her:
 
www.dorthe-l-thomsen.dk
 
Her kan du tilmelde dig nyheder, som omhandler hele mit virke:
 
Forfatter
Spirituelt medie
Underviser
Kunstner
Sundhedsformidler
 
Center for Livskraft | Bråddenhøjvej 16, Hvorslev, 8860 Ulstrup - DK