Opgaver og karaktergivning

På nogle af skolens uddannelser gives der karakter efter 7-trinsskalaen.
Der er hjemmeopgaver og afleveringsopgaver, hvor afleveringsopgaver og hovedopgaver tildeles en karakter.
 
Ved for sen aflevering ift. afleveringstid kan der ikke gives karakter, medmindre der tilkøbes en "karakter-givningstid", svarende til en hel individuel undervisningstime.
Ønskes opgaven desuden gennemgået individuelt enten pga for sen aflevering eller ved fravær (årsag er underordnet)ved opgavegennemgangen på klassen, skal man tilkøbe endnu en individuel undervisningstime.
 
 
Karakterne for afleveringsopgaver tæller til en helhedsvurdering, når der gives karakter for hovedopgaven. Dette gælder fx for uddannelsen til homøopatisk vejleder i Dr. Reckeweg.
 
Center for Livskraft | Bråddenhøjvej 16, Hvorslev, 8860 Ulstrup - DK