Bliv homøopatisk vejleder i moderne homøopati med fokus på Dr. Reckeweg

Uddannelsen til Homøopatisk Vejleder i moderne homøopati med fokus på Dr. Reckeweg starter op igen i 2023 med to hold:

Hold 1-23 starter 4. februar 2023 - undervisning med fysisk fremmøde

Hold 2-23 starter 7. oktober 2023 - webundervisning

Undervisningsdatoerne, priser, tilmelding og alt det øvrigt praktiske finder du ved at scrolle ned og klikke på de forskellige punkter. Teksten er "foldet sammen" og udvider sig, når du klikker på pilene.

Du er også velkommen til at rekvirere en brochure i PDF, hvori der står det samme.
Bemærk, at der er mulighed for at fordele betaling ud pr måned i den tid uddannelsen varer.

NB. Til de stærke selvstuderende, der kan læse på engelsk, bliver det fra midt oktober muligt at tage uddannelsen baseret på selvstudier. Det er prismæssigt billigere, men stadig med sikring af samme gode kvalitet i din viden. Kontakt skolen her for at høre nærmere.

Velkommen på uddannelsen

Bliv homøopatisk vejleder i moderne homøopati
Uddannelsen er et grundforløb på 12 undervisningsdage og 70 (72) timer.
I løbet af uddannelsen lærer du om homøopatiske kompleksmidler med fokus på Dr. Reckeweg på sådan en måde, at du som behandler og sundhedsvejleder kan sammensætte dem til stort set alle de ubalancer, et moderne menneske kan komme ud for.
På uddannelsen bliver du undervist ud fra et over 300 siders grundigt kompendium, der i detaljer beskriver, hvorledes midlerne virker på både krop, psyke, sind og sjæl. I løbet af undervisningen får du en stor viden om homøopatiens midler og virkning, om menneskets sundhed og sygdomme ift homøopatien, men også ift de “nye” sygdomme, som er kommet til vor tid.
Uddannelsen er funderet på et stærkt fundament af faglighed, kvantemekanisk og åndelig forståelse. Læs mere om min baggrund under punktet: kontakt.

Undervisningen er intens og pakket med viden. Du skal lægge nogle arbejdstimer i, udover selve undervisningsdagene.
Der er hjemmeopgaver, som skal bestås med mindst 70%, en midtvejs- og afsluttende test, samt en skriftlig hovedopgave, der afslutter grundforløbet.
Alle opgaver skal bestås med mindst 70% og bedømmes efter 7-skalaen. Der er ekstern censor på bedømmelsen af tests og hovedopgave.

Indhold, priser og datoer

Uddannelsens indhold
Der er det samme høje faglige indhold på uddannelsen uanset om du modtager undervisning i skolens lokaler eller over web. Derfor er prisen også den samme.

1 dag. Du får en grundig intro til homøopatiens reelle virkning i kroppen. Myter aflives og fødderne lander på jorden med grundig forståelse og viden.

Dernæst gennemgår vi moderne homøopatis virkning på forskellige ubalance-områder - med fokus på Dr. Reckeweg. De inddeles på uddannelsen og i det omfattende undervisningskompendium i forskellige kategorier:

Generelle midler (1 dag) - der kan stå alene eller kombineres med andre midler for at støtte op om behandlingen eller/og gøre den dybere. Cancer, autoimmune tilstande, generelle smerter mm.

Midler til psyke, sind og sjæl (1 dag) - disse har også lægende egenskaber på den fysiske del, men står stærkt på sindsområdet og medtages derfor her. De kan også kombineres med midler, der er mere målrettet ubalancer med et stærkere fysisk udtryk. Stress, sovebesvær, psykiske lidelser, svimmelhed mm.

Hormon-midlerne (1 dag) - nogle af disse midler vil overlappe med de generelle og med midler til fx fordøjelsen, så denne afdeling er primært rettet mod synlige hormonelle forstyrrelser, fx kvinders cyklus og underliv, mænds seksuelle vanskeligheder, fertilitet, og overordnet endokrin balance, menstruationsforstyrrelser mm.

Midler til nervelidelser (1 dag) ubalancer i nervesystemet. Kramper mm.

Herefter får du en midtvejstest, der laves hjemme.

Midler til infektioner, lunge- og hudlidelser. (2 dage) Infektioner, vaccine skader, virusinfektioner med hudsymptomer.

Midler til mave-tarm, urinveje, lever/galde (2 dage) heri indgår undervisning i midler til nogle af de kirtler, som hører under det endokrine system (sukkerstofskifte, stofskifte mm). Man lærer også om udrensning og organstøtte med homøopati. Allergier og udrensning.

Midler til bevægeapparatet (1 dag) - gigt, ryg, hofter, skuldre, skader, sportstraumer mm.

Midler til kredsløb og hjerte (1 dag) Hjerte og kredsløbs-ubalancer,

12. undervisningsdag (4-6 timer:
Gennemgang af sidste afleveringsopgave.
Den homøopatiske konsultation.
Afsluttende spørgsmål
Udlevering af afsluttende test og trækning af hovedopgave.

Undervejs i undervisningen bygges mere og mere viden på ift kombinationen af midlerne til forskellige sygdomme og mennesketyper (sygdomshistorik og konstitution).

I undervisningen benyttes praktiske cases, gruppearbejde, film og slides. Afleveringsopgaver gennemgåes løbende.

Man er velkommen til selv at byde ind med relevante praktiske cases. Skolen skal have forslag til cases tilsendt i god tid inden undervisningen, så relevansen kan vurderes.

Det praktiske

Optagelseskrav
Kan du blive homøopatisk vejleder?

Uddannelsen er for dig, der er behandler eller helsevejleder - det kan være, du er zoneterapeut, akupunktør, zonehealer, healer, massør, fysioterapeut, sygeplejerske eller phyto-terapeut.
Den er også for dig, der arbejder i helsebutik og dig, der ønsker at tage denne uddannelse som dit første skridt på vejen til at være behandler. Det er fint, hvis du har et rimeligt kendskab til fysiologi - men jeg formidler også en del viden om fysiologi og sygdomme undervejs - så alle er opdateret med det samme. 

Hvad så bagefter?

Når du står med dit eksamensbevis i hånden, kan du bruge din viden med det samme og hjælpe mennesker med små som store ubalancer. Du kan kalde dig Homøopatisk Vejleder i moderne homøopati og ekspert i Dr. Reckeweg. Skolen vil løbende tilbyde opfølgningskurser, sende dig opdateringer på midlerne - og gennem netværket af behandlere om skolen, herunder din lærer, vil du altid kunne finde støtte og vejledning, hvis du skulle komme i tvivl.

At studere, læse og forstå:

Uddannelsen skal bestås med mindst 70% rigtige besvarelser i både afleveringer, test og hovedopgave.
Moderne homøopati er virksom energimedicin, der hjælper mennesker med at få det bedre på en anden måde, end konventionel medicin gør - og du skal vide, hvad du har med at gøre.
Derfor kræver en bestået grunduddannelse, at du bruger tid på at læse, studere og forstå, så du gradvist får udbygget din viden.
I undervisningen vil du få meget hjælp til processen med at bygge viden på, men du kan ikke læne dig tilbage og tænke, at du får din viden serveret.
Hjemmeopgaverne - og hovedopgaven - skal afleveres til tiden, så du hele tiden er med, og ikke bagud.

Søgning