Holdstart

Grunduddannelsens 11 undervisningsdage er fordelt over ca. et halvt år. Der er normalvis holdstart 2 gange om året - forår og efterår.

Undervisningen foregår i weekender - med 5 hele weekender plus en lørdag eller søndag som 11. dag.

Du får datoerne tilsendt, når du rekvirerer skolens materiale om uddannelsen.

Når du er startet på et hold, får du et log-in, så du kan hente datoer for undervisning og aflevering der.

Pris for uddannelsen

Prisen for uddannelsen er 13.500,-
Den ligger fast t.o.m. 2021
Ved tilmelding betales et depositum på 2500,-
Restbeløbet betales ca. 1 måned før første undervisningsweekend.

Det er muligt at betale restbeløb i rater. Ønskes dette tillægges et gebyr på 25,- for hver rate.
Uddannelsen skal være betalt fuldt ud, før sidste undervisningsweekend.

Alt øvrigt er inkluderet i prisen. Du skal dog selv medbringe notatpapir og skriveværktøj.

Søgning