Holdstart

Grunduddannelsens 11 undervisningsdage er fordelt over ca 11 måneder. Der er holdstart 1 gang om året - i 2020 starter vi den 4. oktober. Senest tilmelding og betaling er 20. september 2020.

På holdet, der starter i år, er der undervisning på søndage.

Du får datoerne tilsendt, når du rekvirerer skolens materiale om uddannelsen. Alle andre datoer for afleveringer m.fl. aftales løbende.

Pris for uddannelsen

Prisen for uddannelsen er 13.500,-
Den ligger fast t.o.m. 2021
Ved tilmelding betales et depositum på 2500,-
Restbeløbet betales ca. 1 måned før første undervisningsweekend.


Uddannelsen skal være betalt, før vi starter.

Alt øvrigt er inkluderet i prisen. Du skal dog selv medbringe notatpapir og skriveværktøj.

Søgning