Image

Fakta og evidens for homøopatisk medicin

Siden de gamle græske læger og i nyere tid den tyske læge Hahnemanns studier om homøopatisk medicin, er alle erfaringer fra homøopatiske læger verden over blevet neskrevet. Det er på dette fundament for nysgerrighed og søgen efter viden, at homøopatiske selskaber, foreninger, hospitaler og læger de seneste 20-30 år har søgt at påvise homøopatiens virkning gennem moderne videnskabelige metoder:

1. Dobbelte placebo forsøg, indsamling af data fra to grupper, hvor den ene gruppe får medicinen og den anden får et placebo, altså et uvirksomt stof.

2. Indsamling af data fra homøopatiske brugere og forsøg verden over. Vi kan kalde det erfarings-indsamling.

3. Laboratorieforsøg og målinger af medicinens frekvens.

4. Homøopatisk medicins effekt på dyr og planter.

Men alt dette sker ikke i Danmark. Data er indsamlet fra andre europæiske lande som Frankring, Schweitz, England og Italien m.fl.
Det er skolens hensigt, at enhver der ønsker at dykke ned i homøopatiens baggrund og i de undersøgelser, der er lavet, bør have mulighed for det. Derfor drager skolen ikke her på siden offentlige konklusoner, - for det må man ikke i dette land - men nøjes med at henvise til diverse uden!landske selskaber, læger og hospitaler samt forsikringsselskabers undersøgelser af homøopati.
Derfra må enhver søge selv - og drage egne konklusioner.
Siden her med links bliver løbende opdateret.

God jagt

Søgning